Logo asimut
Spisskompetanse ved behov
 Hjem   Tjenester   Kompetanse   Om XML   Ta kontakt   XML løsning 

Bjørn Sundberg er Cand. Philol. ved Universitetet i Oslo med hovedfag i historie. Andre fag er matematikk, kjemi og informatikk.

Noen av mange relevante erfaringer:

Deltagelse i EU prosjektet Interport for å utvikle løsninger for bedre logistikk i havner basert på bruk av RFID. Utviklet demonstrator for automatisk logistikk i samarbeid med Microdesign, nå Q-Free, basert på elektroniske brikker.

Deltagelse i nasjonale prosjekter som Transdata for å utvikle total datamodell for transport, Infratrans for standardisering av kodeverk og løsninger for farlig gods, og EDI i Havn for å utvikle elektronisk informasjonsutveksling for sjøtransport.

Utvikling av et web booking system for Color Line basert på XML.

Prosjektleder evaluering av anbud Elektronisk Datautveksling for Forvaltningsnettsamarbeidet.

Utvikling av elektronisk konvolutt basert på ebXML, SOAP og XML Signature for Rikstrygdeverket.

Utvikling av XML Schema for en rekke internasjonale meldinger for Rikstrygdeverket (RTV) basert på UN/CFACT Core Components Technical Specification.

Modellering av den havnerelaterte virksomheten til Color Line med fokus på roller og tjenester samt utvikling av systemer som splittet kostnadene på tjenestene inn til regnskap.

Utvikling av xml dokumentgrensenitt for Color Line. Ved hjelp av W3C standardene XSL Transform og xhtml, konverteres dokumentene til HTML som kan leses av en nettleser. Ved bruk av XSL Transform og XSL Formatting Objects, kan samme xml dokumenter konverteres til PDF og sendes som vedlegg i en e-post eller skrives ut på papir. Klikk her for å lese om løsningen for e-dokumenter utviklet for Color Line.

asimut , Fiskegata 10 , 1515 Moss Tlf. 90 03 96 99