Logo asimut
Spisskompetanse ved behov
 Hjem   Tjenester   Kompetanse   Om XML   Ta kontakt   XML løsning 


XML er egentlig en type grammatikk for å skille data fra definisjonen av data. Dette er en gammel struktur som daterer seg tilbake til 1969, og er en enkel og logisk struktur. Mange benytter denne strukturen på sitt internformat.

World Wide Web Consortium (W3C) har siden de utviklet XML i 1998 utviklet en rekke standarder som støtte for XML, og nesten samtlige har XML struktur.

XSL Transformation (XSLT) er en standard fra 1999 som kan benyttes til å deklarere en omdanning av et XML dokument til andre formater.

XML Schema fra 2001 benyttes til å definere et lovlig XML dokument både i form av struktur og innhold. Enhver implementering av XML bør basere seg på et XML Schema for hvert XML format som benyttes.

xhtml i den kommende versjon 2.0, er en XML versjon av HTML. xhtml har større muligheter for datafangst med XForms, og vil på sikt erstatte dagens HTML. Jeg betrakter dette som morgendagens applikasjonsgrensesnitt.

Web Services baserer seg på en rekke standarder. SOAP som elektronisk konvolutt for meldinger. XML Signature og XML Encryption for sikkerhet. Web Services Description Language (WSDL) for å beskrive en tjeneste. Web Services Choreography Description Language for å beskrive en samhandling mellom likeverdige parter.

Samt en rekke andre standarder fra W3C.


asimut , Fiskegata 10 , 1515 Moss Tlf. 90 03 96 99