Logo asimut
Spisskompetanse ved behov
 Hjem   Tjenester   Kompetanse   Om XML   Ta kontakt   XML løsning 


asimut er navnet jeg har valgt for min virksomhet som konsulent, eller rådgiver, som er et mer tidsriktig begrep.

Enhver virksomhet kommer før eller siden i en situasjon hvor den har behov for spisskompetanse i en kortere eller lenger periode. En spisskompetanse det ikke er økonomisk forsvarlig å ha i organisasjonen.

Jeg kan tilby generell IT-kompetanse på flere områder, men har meget god spisskompetanse på noen områder:

Innenfor området XML har jeg i en rekke år forelest på kursene til NorStella. Her har jeg et fokus på standarder fra World Wide Web Consortium. (W3C)

Jeg har utviklet en metodikk for modellering av prosesser basert på UML (Unified Modeling Language). Denne metodikken er primært utviklet for å beskrive forretningsprosesser.

Ved modellering av IT arkitektur og programvare er er UML det naturlige valg.

Bjørn Sundberg

Klkk her for å lese om løsning for e-dokumenter utviklet for Color Line.asimut , Fiskegata 10 , 1515 Moss Tlf. 90 03 96 99