Logo asimut
Spisskompetanse ved behov
 Hjem   Tjenester   Kompetanse   Om XML   Ta kontakt   XML løsning 

Dokumenthåndtering ved bruk av XML

De fleste større selskaper er i en situasjon hvor de må kommunisere med omverden i ulike formater. Noen kan kun motta på papir. Noen få kan motta et XML format, men mange kan motta e-post. For de som kan motta e-post er det ulike muligheter. Noen kan motta e-post i HTML format. Andre kan ikke dette på grunn av en brannmur, men kan motta PDF som vedlegg. Hvordan kan et system løse problemet med alt dette på en enkel måte? Et XML dokument kan i teorien være grunnlag for mange formater, og her beskrives det en løsning som er satt i produksjon og virker fortreffelig.

Color Line har en rekke systemer som alle er avhengig av kommunikasjon mot omverden. Tradisjonelt har hvert enkelt system sine grensesnitt med programkomponenter som konverterer til ulike formater. Dette er kostbart, og med flere systemer mister man fort oversikten over hvilke formater som er tilgjengelig til enhver tid.

Web Services vil være en del av fremtiden til Color Line, så XML som grensensnitt var et naturlig valg. Det var videre ønskelig med en sentral for generering av ulike formater ut fra alle systemer. Det var allerede på plass et produkt fra Unisys ved navn Enterprise Output Manager (EOM). Med XML spisskompetanse fra asimut og spisskompetanse fra Unisys, ble dette produktet videreutviklet med en programkomponent som kunne løse dette. Alt er basert på standarder fra W3C som XML Schema, SOAP, XSL Transform og XSL Formatting Objects. Denne komponenten ble døpt OMXML.

Illustration 1 Color Line
Illustrasjonen over viser en arkitekturen med mulige format.


Realisering av dette forutsetter et XML Schema for hver dokumenttype. Dette for at en validerende parsing skal foretas før videresending eller transformering. Dvs at XML-dokumentet kontrolleres for feil både på struktur og innhold. Alle XML-dokumenter til EOM overføres i en SOAP konvolutt. Prosessinstruksjoner ligger som elementer i SOAP:Header. XML-dokumentet ligger i SOAP:Body. Det må utvikles stylesheet for hvert format XML-dokumentet skal transformeres til. I dag er det XML, SOAP/XML, HTML og PDF som støttes.


Illustration 1 Color Line
Illustrasjonen over viser transformering og formatering i OMXML.


Med denne løsningen er det kun behov for ett format ut fra en applikasjon, og det er XML. Det er instruksjoner til EOM som avgjør endelig format, og om det skal printes eller sendes. Om det skal sendes som e-post kan det være som HTML e-post. De fleste billetter fra Color Line har dette formatet. Det kan være e-post med PDF-vedlegg, HTML-vedlegg, XML-vedlegg med eller uten SOAP. Det kan også være en kombinasjon av flere formater som vedlegg. HTTP/post og bruk av FTP er også en mulig overføringsmåte.


Ta kontakt om det er ønske om ytterligere informasjon om denne løsningen.


asimut , Fiskegata 10 , 1515 Moss Tlf. 90 03 96 99